Kính gửi: Quý khách hàng.

Công ty TNHH Đầu Tư và Thương mại Trang Trí Việt là công ty Hàng Đầu  về Sản xuất và Nhập khẩu Gạch mosaic tại Việt Nam. Chúng tôi có đầy đủ các sản phẩm gạch mosaic, đa dạng về chất liệu và hình dáng. Sau đây, Chúng tôi trân trọng gửi tới quý khách hàng BÁO GIÁ BÁN LẺ các dòng sản phẩm tiêu biểu như sau:

Tên hàngMô TảĐơn GiáHình Ảnh
GẠCH MOSAIC THỦY TINH
Gạch Mosaic Thủy Tinh GP-48AViên 48x48 vỉ 300x300mm đóng thùng 2m2/hộp250,000gạch mosaic thủy tinh ốp lát bể bơi GP-48A
Gạch Mosaic Thủy Tinh GP-48FViên 48x48 vỉ 300x300mm đóng thùng 2m2/hộp250,000gạch mosaic thủy tinh ốp lát bể bơi GP48F
Gạch Mosaic Thủy Tinh GP-48GViên 48x48 vỉ 300x300mm đóng thùng 2m2/hộp260,000gạch mosaic thủy tinh ốp lát bể bơi GP-48G
Gạch Mosaic Thủy Tinh GP-48WViên 48x48 vỉ 300x300mm đóng thùng 2m2/hộp260,000gạch mosaic thủy tinh ốp lát bể bơi GP-48W
Gạch Mosaic Thủy Tinh GP-48LAViên 48x48 vỉ 300x300mm đóng thùng 2m2/hộp260,000gạch mosaic thủy tinh ốp lát bể bơi GP-48LA
Gạch Mosaic Thủy Tinh GP-48054Viên 48x48 vỉ 300x300mm đóng thùng 2m2/hộp260,000gạch mosaic thủy tinh ốp lát bể bơi GP-48054
Gạch Mosaic Thủy Tinh GP-48055Viên 48x48 vỉ 300x300mm đóng thùng 2m2/hộp250,000gạch mosaic thủy tinh ốp lát bể bơi GP-48055
Gạch Mosaic Thủy Tinh GP-48056Viên 48x48 vỉ 300x300mm đóng thùng 2m2/hộp250,000gạch mosaic thủy tinh ốp lát bể bơi GP-48056
Gạch Mosaic Thủy Tinh GP-48057Viên 48x48 vỉ 300x300mm đóng thùng 2m2/hộp280,000gạch mosaic thủy tinh ốp lát bể bơi GP-48057
Gạch Mosaic Thủy Tinh GP-48058Viên 48x48 vỉ 300x300mm đóng thùng 2m2/hộp280,000gạch mosaic thủy tinh ốp lát bể bơi GP-48058
Gạch Mosaic Thủy Tinh GP-25AViên 25x25 vỉ 300x300mm đóng thùng 2m2/hộp280,000gạch mosaic thủy tinh ốp lát bể bơi GP-25A
Gạch Mosaic Thủy Tinh GP-25FViên 25x25 vỉ 300x300mm đóng thùng 2m2/hộp280,000gạch mosaic thủy tinh ốp lát bể bơi GP-25F
Gạch Mosaic Thủy Tinh GP-25WViên 25x25 vỉ 300x300mm đóng thùng 2m2/hộp280,000gạch mosaic thủy tinh ốp lát bể bơi GP-25W
Gạch Mosaic Thủy Tinh GP-25LAViên 25x25 vỉ 300x300mm đóng thùng 2m2/hộp280,000gạch mosaic thủy tinh ốp lát bể bơi GP-25LA
Gạch Mosaic Thủy Tinh GP-25056Viên 25x25 vỉ 300x300mm đóng thùng 2m2/hộp280,000gạch mosaic thủy tinh ốp lát bể bơi GP-25056
Gạch Mosaic Thủy Tinh GP-25057Viên 25x25 vỉ 300x300mm đóng thùng 2m2/hộp280,000gạch mosaic thủy tinh ốp lát bể bơi GP-25057
Gạch Mosaic Thủy Tinh GP-25078Viên 25x25 vỉ 300x300mm đóng thùng 2m2/hộp280,000gạch mosaic thủy tinh ốp lát bể bơi GP-25078
Gạch Mosaic Thủy Tinh GP-25082Viên 25x25 vỉ 300x300mm đóng thùng 2m2/hộp280,000gạch mosaic thủy tinh ốp lát bể bơi GP-25082
GẠCH MOSAIC GỐM
Gạch Mosaic gốm men trơn GP-4801Viên 48x48mm vỉ 306x306mm đóng thùng 22 vỉ/2.06m2280,000gạch mosaic gốm ốp lát bể bơi GP-4801
Gạch Mosaic gốm men trơn GP-4804Viên 48x48mm vỉ 306x306mm đóng thùng 22 vỉ/2.06m3410,000gạch mosaic gốm ốp lát bể bơi GP-4804
Gạch Mosaic gốm men trơn GP-4804LViên 48x48mm vỉ 306x306mm đóng thùng 22 vỉ/2.06m4410,000gạch mosaic gốm ốp lát bể bơi GP-4804L
Gạch Mosaic gốm men trơn GP-483HViên 48x48mm vỉ 306x306mm đóng thùng 22 vỉ/2.06m5460,000gạch mosaic gốm ốp lát bể bơi GP-483H
Gạch Mosaic gốm men rạn GP-48008Viên 48x48mm vỉ 303x303mm đóng thùng 22 vỉ/2.02m6630,000gạch mosaic gốm ốp lát bể bơi GP-48008
Gạch Mosaic gốm men rạn GP-48006Viên 48x48mm vỉ 303x303mm đóng thùng 22 vỉ/2.02m7630,000gạch mosaic gốm ốp lát bể bơi GP-48006
Gạch Mosaic gốm men rạn GP-48007Viên 48x48mm vỉ 303x303mm đóng thùng 22 vỉ/2.02m8630,000gạch mosaic gốm ốp lát bể bơi GP-48007
Gạch Mosaic gốm men rạn GP-48003Viên 48x48mm vỉ 303x303mm đóng thùng 22 vỉ/2.02m9630,000gạch mosaic gốm ốp lát bể bơi GP-48003
Gạch Mosaic gốm men rạn GP-48002Viên 48x48mm vỉ 303x303mm đóng thùng 22 vỉ/2.02m10630,000gạch mosaic gốm ốp lát bể bơi GP-48002
Gạch Mosaic gốm men rạn GP-4804Viên 48x48mm vỉ 303x303mm đóng thùng 22 vỉ/2.02m11630,000gạch mosaic gốm ốp lát bể bơi GP-4804
Gạch Mosaic gốm men rạn GP-48246Viên 48x48mm vỉ 303x303mm đóng thùng 22 vỉ/2.02m12650,000gạch mosaic gốm ốp lát bể bơi GP-48246
Gạch Mosaic gốm men rạn GP-484685Viên 48x48mm vỉ 303x303mm đóng thùng 22 vỉ/2.02m13650,000gạch mosaic gốm ốp lát bể bơi GP-484685
Gạch Mosaic gốm men rạn GP-48468Viên 48x48mm vỉ 303x303mm đóng thùng 22 vỉ/2.02m14650,000gạch mosaic gốm ốp lát bể bơi GP-48468
Gạch Mosaic gốm men rạn GP-48238Viên 48x48mm vỉ 303x303mm đóng thùng 22 vỉ/2.02m15650,000gạch mosaic gốm ốp lát bể bơi GP-4848238
Gạch Mosaic gốm men rạn GP-48235Viên 48x48mm vỉ 303x303mm đóng thùng 22 vỉ/2.02m16650,000gạch mosaic gốm ốp lát bể bơi GP-48235
Gạch Mosaic gốm men rạn GP-4868Viên 48x48mm vỉ 303x303mm đóng thùng 22 vỉ/2.02m17650,000gạch mosaic gốm ốp lát bể bơi GP-4868
Gạch Mosaic gốm men rạn GP-4846Viên 48x48mm vỉ 303x303mm đóng thùng 22 vỉ/2.02m18650,000gạch mosaic gốm ốp lát bể bơi GP-4846
Gạch Mosaic gốm men rạn GP-48011Viên 48x48mm vỉ 303x303mm đóng thùng 22 vỉ/2.02m19650,000gạch mosaic gốm ốp lát bể bơi GP-48011
Gạch mosaic gốm men trơn GP-48WHViên 48x48mm vỉ 306x306mm đóng thùng 22 vỉ/2.06m2280,000gạch mosaic gốm ốp lát bể bơi GP-48WH
Gạch mosaic gốm men trơn GP-48012Viên 48x48mm vỉ 306x306mm đóng thùng 22 vỉ/2.06m3280,000gạch mosaic gốm ốp lát bể bơi GP-48012
Gạch mosaic gốm men trơn GP-5157BLViên 51x57mm vỉ 300x300 đóng thùng 22 vỉ 2m2450,000gạch mosaic gốm ốp lát bể bơi
GẠCH MOSAIC VẢY CÁ
Gạch mosaic gốm vảy cá GP-FT110Viên 85x96mm- Vỉ 302x303mm 12 vỉ/hộp – 1.12m2860,000gạch mosaic gốm vảy cá GP-ft110
Gạch mosaic gốm vảy cá GP-FT113Viên 85x96mm- Vỉ 302x303mm 12 vỉ/hộp – 1.12m3860,000gạch mosaic gốm vảy cá gp-ft113
Gạch mosaic gốm vảy cá GP-FT111Viên 85x96mm- Vỉ 302x303mm 12 vỉ/hộp – 1.12m4860,000gạch mosaic gốm gp-ft111
GẠCH MOSAIC MẠ VÀNG MẠ BẠC
Gạch mosaic mạ bạc GP-MB01Viên 23x23 vỉ 300x300mm đóng thùng 22 vỉ/2m2580,000gạch mosaic mạ vàng, mạ bạc
Gạch Mosaic Gương Vát Trắng GP-VB01Viên 25x25 vỉ 300x300 đóng thùng 22 vỉ/2m2580,000gạch mosaic mạ vàng, mạ bạc GP-VB01
Gạch mosaic gương vàng GP-BV01Viên 25x25 vỉ 300x300 đóng thùng 22 vỉ/2m3320,000gạch mosaic mạ vàng, mạ bạc GP-BV01
Gạch Mosaic mạ vàng GP-MV01Viên 23x23 vỉ 300x300mm đóng thùng 22 vỉ/2m2580,000gạch mosaic mạ vàng, mạ bạc GP-MV01
Gạch Mosaic mạ vàng GP-MV02Viên 23x23 vỉ 300x300mm đóng thùng 22 vỉ/2m2580,000gạch mosaic mạ vàng, mạ bạc GP-mv02
Gạch Mosaic mạ vàng GP-MV03Viên 23x23 vỉ 300x300mm đóng thùng 22 vỉ/2m2580,000gạch mosaic mạ vàng, mạ bạc  GP-mv-03
Gạch Mosaic mạ vàng GP-MV04Viên 23,48 vỉ 300x300mm đóng thùng 22 vỉ/m2580,000gạch mosaic mạ vàng, mạ bạc GP-MV04
Gạch Mosaic mạ vàng GP-MV05Viên 15,48 vỉ 300x300mm đóng thùng 22 vỉ/m2580,000gạch mosaic mạ vàng, mạ bạc GP-MV05
Gạch Mosaic mạ vàng GP-MV06Viên 23,48 vỉ 300x300mm đóng thùng 22 vỉ/m2580,000gạch mosaic mạ vàng, mạ bạc GP-MV06
Gạch Mosaic mạ vàng GP-LV01Viên 48x48mm vỉ 300x300mm đóng thùng 11 vỉ m2580,000gạch mosaic mạ vàng, mạ bạc
Gạch Mosaic Vát vàng GP-VV01Viên 25x25 vỉ 300x300 đóng thùng 22 vỉ/2m2580,000gạch mosaic mạ vàng, mạ bạc Gp-VV01

GHi Chú: 

– Đơn Giá Trên là BÁO GIÁ BÁN LẺ, Quý khách Gọi Ngay 0984.811446 để có GIÁ TỐT NHẤT

– Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, Chưa bao gồm chi phí vận chuyển

– Trong khuôn khổ bài viết, không thể lập hết các danh mục sản phẩm.  Quý khách liên hệ Zalo để dc báo giá

Trân Trọng !

Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Trang Trí Việt